Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Đoàn xã Lộc Phú phối hợp với nhà trường lao động, dọn vệ sinh, khử trùng lớp học đồ chơi sân trường.

Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Đoàn xã Lộc Phú phối hợp với nhà trường lao động, dọn vệ sinh, khử trùng lớp học đồ chơi sân trường.